Genmodifierad sojaböna som ger högre skörd

Läs mer » Läs mer

Välkommen till Gentekniknämnden

Forskningsnytt

Gentekniknämnden ska genom rådgivande verksamhet främja en etiskt försvarbar och säker användning av gentekniken så att människors och djurs hälsa och miljön skyddas. 

På webbplatsen informerar vi bl.a. om genteknikens utveckling, våra yttranden i remissärenden och rapporter från nämndens konferenser och hearingar. Under "Forskningsnytt" publiceras korta referat om aktuell forskning inom genteknik och angränsande områden. På webbplatsen finns information om andra organisationers rapporter som har beröring med nämndens verksamhetsområde, en ordlista över termer som används inom genteknikområdet m.m.

     


Genmodifierad sojaböna som ger högre skörd

Läs mer »

Genomredigerad potatis som bättre klarar förvaring i kyla

Läs mer »

Jordbruksverket granskar bedömning av GMO

Läs mer »

Genomredigerad potatis med förändrad stärkelsekvalité

Läs mer »
Läs mer »Fler nyheter

Protokoll

Sammanträde den 5 oktober 2016

Läs mer »

Yttrande

Integritetskommitténs kartläggning av den personliga integriteten, dnr 052/2016-4.1.1.

Läs mer »

Yttrande nejlika FLO-40644-6

Läs mer »

Sammanträdesdatum för våren 2017 är nu fastställda.

Läs mer »