2015 års nobelpris i kemi – hur cellen reparerar skadat DNA

Årets Nobelpris i kemi går till tre forskare som på molekylär nivå kartlagt hur skadat DNA repareras. En av dessa forskare är svensken Tomas Lindahl.

Det uppstår dagligen  tusentals spontana mutationer (förändringar) i vår arvsmassa och varje gång DNA:t kopieras i samband med att celler delar sig skapas också mutationer. Dessutom skadas vårt DNA av yttre faktorer som exempelvis solljus, rökning och mutationsframkallande ämnen.

I cellen finns en rad system som kan upptäcka och reparerar dessa skador och det är flera av dessa reparationssystem som de nobelprisbelönta forskarna kartlagt.

För mer information se Kungliga vetenskapsakademis populärvetenskapliga sammanfattning: http://www.kva.se/globalassets/priser/nobel/2015/kemi/pop_ke_sv_15.pdf

 

Marie Nyman

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »