Hur nematoder skaffar sig ett eget skafferi

Nematoder är små rundmaskar och flera nematodarter parasiterar på växter inklusive viktiga jordbruksgrödor. Globalt orsakar denna typ av växtparasiter årligen skördeförluster motsvarande 80 miljarder Euro.  

En del av dessa nematoder, t.ex. betcystnematoden (Heterodera schachtii), har utvecklat ett genialt sätt att skaffa sig en egen bostad och mat. De penetrerar växtens rötter och tar sig in i det vaskulära systemet som växter använder för att transportera t.ex. näringsämnen och mineraler. Nematoden väljer ut en enda cell och injicerar en cocktail av proteiner i cellen. Detta gör att cellen smälter samman med närliggande celler och socker som växten producerar via fotosyntesen samlas i den cysta som bildas. Cystan kan motsvara upp till 200 växtceller och kallas nematodutfodringsplats. Nematodens trick är att störa växtens noggranna reglering av hormonet auxin som är viktigt för nästan alla utvecklingsprocesser i växter.  

Nu har Nederländska forskare visat hur detta går till. Växter producerar en grupp proteiner (PIN-proteiner) som möjliggör transport av auxin mellan celler och forskarna har visat att nematoden slår ut några av dessa PIN-proteinerna och aktiverar andra. Forskarna tror att upptäckten av hur nematoden manipulerar växtens hormonsystem kan leda till utveckling av nya metoder för att bekämpa skadegörarna.    

Marie Nyman
Källa: Grunewald et al, Plos Pathogens 5(1):e1000266 (2009)


Sockerbeta (Beta vulgaris)

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »