Hur virus orsakar sjukdom hos hos växter

Australiensiska forskare har kastat ljus över en fråga som forskare funderat över alltsedan det första viruset upptäcktes. Exakt hur orsakar virus sjukdomssymptomen?

Det virus forskarna studerat, Cucumber Mosaic Virus (CMV), är ett vanligt virus som infekterar en rad livsmedelsgrödor och prydnadsväxter. Det forskarna upptäckt är att CMV tillsammans med ett satellitvirus (en separat viruspartikel som består av nukleinsyra) orsakar de typiska symptomen (gulnande blad) i växten genom att klyva en gen för klorofyll.

Då klorofyllsyntesen hindras blir bladen helt eller delvis gula vilket påverkar växtens tillväxt och produktivitet.

Tidigare har man inte till fullo förstått varför ett specifikt virus bara infekterar vissa arter och inte andra. Det de australiensiska forskarna kommit fram till är att satellitens nukleinsyra måste matcha växtens för att sjukdom ska uppstå. Upptäckten betyder att forskare kan fokusera på att hitta gener i virus som matchar kända DNA-sekvenser i en växt och på så sätt identifiera orsaken till att ett virus infekterar en specifik växtart.

När forskarna fått klart för sig hur viruset orsakade sjukdomen modifierade de växten med en extra kopia av klorofyllgenen, en kopia som förändrats på så sätt att den inte längre matchade satelliten. Förändringen av klorofyllgenen förhindrade att växten påverkades av viruset. Däremot tycks inga andra egenskaper ha påverkats.

Marie Nyman

Källa: CSIRO (www.csiro.au); International Botanical Congress, Melbourne 23-30 July 2011.

 

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »