Yttranden 2013

Yttrande, hybridasp

Se diarienr 051/2016-4.1.1.

Läs mer »

Protokoll 3 aug. 2016

Läs mer »

Genteknikens utveckling 2015

Ny rapport!
Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2015? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2016-04-21

Läs mer »