Yttranden 2013

Yttranden

Nämnden har avgett yttranden i ärenden om kliniska studier av ett herpesvirus samt en ansökan om genmodifierad raps, dnr 061- samt 047/2014

Läs mer »

Protokoll 3 sept 2014

Läs mer »

Genteknikens utveckling 2013

Rapporten ger en inblick i   forskningsresultat och vissa trender under 2013. Ett axplock av innehållet: Ny teknik - CRISP-R; genmodifiering av växter, djur och mikroorganismer; studier av evolution och domesticering; medicin och människa såsom individanpassade läkemedel, sjukdomsgenetik m.m.

Läs mer »