Yttranden 2013

Nya remissyttranden

Se dnr 031/2016 och 033/2016
Publ. 6 maj 2016

Läs mer »

Protokoll 27 april 2016

Läs mer »

Sammanträden 2016

Höstens sammanträdesdatum är nu fastställda.

Läs mer »

Genteknikens utveckling 2015

Ny rapport!
Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2015? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2016-04-21

Läs mer »