Yttranden 2013

Protokoll

Sammanträde den 5 oktober 2016

Läs mer »

Yttrande

Integritetskommitténs kartläggning av den personliga integriteten, dnr 052/2016-4.1.1.

Läs mer »

Yttrande nejlika FLO-40644-6

Läs mer »

Sammanträdesdatum för våren 2017 är nu fastställda.

Läs mer »