Yttranden 2013

Upphandling - Webbkonsulttjänst

Nämnden har startat en upphandling av konsulttjänster för modernisering och underhåll av webbplatsen genteknik.se. Information om upphandlingen finns publicerad www.genteknik.se samt i annonsdatabasen Visma TendSign

Läs mer »

Upphandling - Frågor och svar

Svar publicerade
2015-06-25

Läs mer »

Genteknikens utveckling 2014

Ny rapport!
Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2014? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2015-02-20

Läs mer »