Yttranden 2013

Genteknikens utveckling 2014

Ny rapport!
Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2014? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2015-02-20

Läs mer »

Protokoll 18 feb. 2015

Läs mer »

Sammanträden 2015

Vårens sammanträdesdatum är nu fastställda.

Läs mer »