Yttranden 2013

Upphandling

2015-08-13.
Annonseringen av upphandlingen av konsulttjänster för webbutveckling är klar. Nu inleds utvärderingsfasen. Planerad start för nytt avtal i september 2015.

Genteknikens utveckling 2014

Ny rapport!
Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2014? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2015-02-20

Läs mer »