Yttranden 2013

Genteknikens utveckling 2014

Ny rapport!
Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2014? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2015-02-20

Läs mer »

Nya remissyttranden

Se dnr 033-, 034-, 036-037/- och 039/2015

Publ. 13 maj 2015

Läs mer »

Sammanträden 2015

Höstens sammanträdesdatum är nu fastställda.

Läs mer »