Yttranden 2013

Genteknikens utveckling 2014

Ny rapport!
Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2014? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2015-02-20

Läs mer »

Remissyttrande

Soja MON 87751, för användning som livsmedel och foder samt import och bearbetning.
Se dnr 018/2015

Publ. 17 april 2015

Läs mer »

Protokoll

Protokoll från sammanträde den 25 mars 2015.
Publ. 17 april 2015

Läs mer »