Yttranden 2015

DnrMottagareYttrande
066/2015 Jordbruksverket Majs MON 87403, för användning som livsmedel och foder samt för import och bearbetning
063/2015 Läkemedelsverket Klinisk prövning av ett genmodifierat virus för behandling av neuroendokrin tumörsjukdom
062/2015 Naturvårdsverket Förslag till den tredje rapporteringen av genomförandet av Cartagenaprotokollet
060/2015 Jordbruksverket Majs MON 87411, för användning som livsmedel och foder samt import och bearbetning
059/2015 Jordbruksverket Soja FG72xA5547-127, för användning som livsmedel och foder samt import och bearbetning
055/2015 Livsmedelsverket Bomull GHB14xLLCotton25xMON15985, för användning som livsmedel och foder samt import och bearbetning
050/2015 Jordbruksverket Majs MON87427xMON89034x1507xMON88017x59122, för användning som livsmedel och foder samt import och bearbetning
049/2015 Jordbruksverket Majs MON87427xMON89034xNK603, för användning som livsmedel och foder samt import och bearbetning
048/2015 Jordbruksverket Kommissionens förslag till förändring av (EG) 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder
043/2015 Justitiedept. Betänkandet myndighetsdatalag (SOU 2015:39)
039/2015 Jordbruksverket Sockerbeta H7-1, fältförsök, förlängning av tillstånd
036-037/2015 Jordbruksverket Förslag till ändringar i föreskrifter om försöksdjur samt föreskrifter om avgifter i sammanhanget
035/2015 Finansdept Myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster
034/2015 Jordbruksverket Äpple- och pärongrundstammar, ansökan om förlängt tillstånd.
033/2015 Livsmedelsverket Majs 4114 för användning som livsmedel och foder samt import och bearbetning.
018/2015 Jordbruksverket Soja MON 87751 för användning som livsmedel och foder samt import och bearbetning.
004/2015 Läkemedelsverket Klinisk prövning av ett genmodifierat virus för behandling av medelsvår till svår hemofili B, blödarsjuka

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »