Yttranden 2015

DnrMottagareYttrande
066/2015 Jordbruksverket Majs MON 87403, för användning som livsmedel och foder samt för import och bearbetning
063/2015 Läkemedelsverket Klinisk prövning av ett genmodifierat virus för behandling av neuroendokrin tumörsjukdom
062/2015 Naturvårdsverket Förslag till den tredje rapporteringen av genomförandet av Cartagenaprotokollet
060/2015 Jordbruksverket Majs MON 87411, för användning som livsmedel och foder samt import och bearbetning
059/2015 Jordbruksverket Soja FG72xA5547-127, för användning som livsmedel och foder samt import och bearbetning
055/2015 Livsmedelsverket Bomull GHB14xLLCotton25xMON15985, för användning som livsmedel och foder samt import och bearbetning
050/2015 Jordbruksverket Majs MON87427xMON89034x1507xMON88017x59122, för användning som livsmedel och foder samt import och bearbetning
049/2015 Jordbruksverket Majs MON87427xMON89034xNK603, för användning som livsmedel och foder samt import och bearbetning
048/2015 Jordbruksverket Kommissionens förslag till förändring av (EG) 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder
043/2015 Justitiedept. Betänkandet myndighetsdatalag (SOU 2015:39)
039/2015 Jordbruksverket Sockerbeta H7-1, fältförsök, förlängning av tillstånd
036-037/2015 Jordbruksverket Förslag till ändringar i föreskrifter om försöksdjur samt föreskrifter om avgifter i sammanhanget
035/2015 Finansdept Myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster
034/2015 Jordbruksverket Äpple- och pärongrundstammar, ansökan om förlängt tillstånd.
033/2015 Livsmedelsverket Majs 4114 för användning som livsmedel och foder samt import och bearbetning.
018/2015 Jordbruksverket Soja MON 87751 för användning som livsmedel och foder samt import och bearbetning.
004/2015 Läkemedelsverket Klinisk prövning av ett genmodifierat virus för behandling av medelsvår till svår hemofili B, blödarsjuka

Protokoll

Från sammanträdet den 25 januari 2017.

Läs mer »