Yttranden 2016

DnrMottagareYttrande
071/2016 Jordbruksverket EU-kommissionens förslag till nytt direktiv för riktlinjer för riskbedömning
057/2016 Jordbruksverket Omgodkännande av nejlika FLO-40644-6, import av snittblomma för prydnadsändamål
055/2016 Livsmedelsverket Majs MON87427xMON89034x MIR162xNK603, för användning som livsmedel, foder, import och bearbetning
052/2016 Justitiedept Integritetskommitténs kartläggning av den personliga integriteten (SOU 2016:41)
051/2016 Jordbruksverket Fältförsök, asp och hybridasp
048/2016 Jordbruksverket Jordbruksverkets förslag till beslut över fältförsök, fältkrassing, se även dnr 033/2016
043/2016 Socialdept Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar (ds 2016:11).
041/2016 Jordbruksverket Samråd om regeringsuppdrag om riskbedömning, se även dnr 026/2016
039/2016 Utbildningsdept Etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning (ds 2016:12)
037/2016 Miljö- och energidept Slutbetänkandet om att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade organismer (SOU 2016:22), se även dnr 008/2016.
033/2016 Jordbruksverket Fältförsök, fältkrassing
031/2016 Livsmedelsverket Soja MON87705xMON87708xMON89788 för användning som livsmedel, foder, import och bearbetning
026/2016 Jordbruksverket Regeringsuppdrag, riskbedömning av genetiskt modifierade organismer, se även dnr 041/2016
022/2016 Livsmedelsverket Majs 1507xMON8210xMIR162xNK603, för användning som livsmedel, foder, import och bearbetning
018/2016 Jordbruksverket Fältförsök, oljekål
018/2016 Jordbruksverket Fältförsök, hybridasp
008/2016 Utredningen M2015:03 Samråd i utredningen om begränsning av odling av genmodifierade växter
066/2015 Jordbruksverket Majs MON 87403, för användning som livsmedel och foder samt för import och bearbetning

Protokoll

Från sammanträdet den 25 januari 2017.

Läs mer »