Yttranden 2016

DnrMottagareYttrande
074/2016 Miljö- och energidepartementet Synpunkter på en rapport om Sveriges genomförande av Århuskonventionen
073/2016 Kemikalieinspektionen Förslag till nya grundföreskrifter om biokemiska produkter och biotekniska organismer
071/2016 Jordbruksverket EU-kommissionens förslag till nytt direktiv för riktlinjer för riskbedömning
057/2016 Jordbruksverket Omgodkännande av nejlika FLO-40644-6, import av snittblomma för prydnadsändamål
055/2016 Livsmedelsverket Majs MON87427xMON89034x MIR162xNK603, för användning som livsmedel, foder, import och bearbetning
052/2016 Justitiedept Integritetskommitténs kartläggning av den personliga integriteten (SOU 2016:41)
051/2016 Jordbruksverket Fältförsök, asp och hybridasp
048/2016 Jordbruksverket Jordbruksverkets förslag till beslut över fältförsök, fältkrassing, se även dnr 033/2016
043/2016 Socialdept Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar (ds 2016:11).
041/2016 Jordbruksverket Samråd om regeringsuppdrag om riskbedömning, se även dnr 026/2016
039/2016 Utbildningsdept Etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning (ds 2016:12)
037/2016 Miljö- och energidept Slutbetänkandet om att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade organismer (SOU 2016:22), se även dnr 008/2016.
033/2016 Jordbruksverket Fältförsök, fältkrassing
031/2016 Livsmedelsverket Soja MON87705xMON87708xMON89788 för användning som livsmedel, foder, import och bearbetning
026/2016 Jordbruksverket Regeringsuppdrag, riskbedömning av genetiskt modifierade organismer, se även dnr 041/2016
022/2016 Livsmedelsverket Majs 1507xMON8210xMIR162xNK603, för användning som livsmedel, foder, import och bearbetning
018/2016 Jordbruksverket Fältförsök, oljekål
018/2016 Jordbruksverket Fältförsök, hybridasp
008/2016 Utredningen M2015:03 Samråd i utredningen om begränsning av odling av genmodifierade växter
066/2015 Jordbruksverket Majs MON 87403, för användning som livsmedel och foder samt för import och bearbetning

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »