Alfalfa med lägre ligninhalt godkänd i USA

Alfalfa odlas för att användas som foder. Avkastningen från alfalfa blir som störst om den skördas när den står i full blom, men kvaliteten försämras ju äldre plantan blir. Alfalfan skördas därför innan avkastningspotentialen är som störst. Att skörden försämras med plantans ålder beror på att lignin-halten ökar ju äldre alfalfan blir. Ligninet som finns i växtens cellväggar gör det svårt för bakterierna i kornas mage att bryta ner cellulosan och hemicellulosan i cellväggarna. Under året har en genmodifierad alfalfa med lägre ligninhalt godkänts i USA Den lägre ligninhalten gör att den modifierade alfalfan kan skördas när avkastningen är som största utan att kvaliteten försämras.

Källa: United States Department of Agriculture, Federal Register/Vol. 79, No. 217, Monday, November 10, 2014; Animal and Plant Health Inspection Services (http://www.aphis.usda.gov)

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »