Allmänheten hjälper forskare lokalisera proteiner via online-spel

Sedan starten i mars 2016 har mer än 40 000 personer gått med i Project Discovery. Det är ett samarbetsprojekt mellan det svenska forskningsprojektet Human Protein Atlas, isländska CCP Games och schweiziska Massively Multiplayer Online Science (MMOS).

Project Discovery är en form av online-spel där allmänheten hjälper forskarna att analysera bilder av vävnader och lokalisera fluorescerande proteiner. Gör man som spelare ett tillräckligt bra jobb får man poäng. Intresset för spelet är långt mycket större än vad forskarna vågade hoppas på.

Proteinerna är livets byggstenar och inom projektet Human Protein Atlas kartläggs människans proteiner och lokaliseras till olika organ och vävnader. I april i år släpptes den 15:e upplagan av proteinatlasen där också information om transkriptomet finns med. Transkriptomet är de mRNA-molekyler som är budbärare mellan gen och protein.

CCP Games är företaget bakom det futuristiska online-spelet EVE online där cirka 250 000 vävnadsbilder från proteinatlasen integrerats. Företaget MMOS utvecklar mjukvara för att integrerar vetenskapliga data i spelmiljö.

 

Marie Nyman

Källa: Citizen science lures gamers into Sweden´s Human Protein Atlas, Nature Biotechnology News, voume 34, Number 5, May 2016; Project Discovery: https://www.eveonline.com/discovery/

 

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Årsredovisning 2016

Läs mer »

Yttranden 1

Nämnden har yttrat sig i ärenden över nya grundföreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer samt om Sveriges rapport till Århuskonventionen.
Publ. 3 mars 2017

Läs mer »

Yttranden 2

Nämnden har yttrat sig över ansökningar om att bedriva fältförsök på potatis och oljedådra samt att få genomföra klinisk prövning med genetiskt modifierade T-celler.
Publ. 3 mars 2017

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 25 januari 2017.

Läs mer »