Ändrad fettsyrasammansättning med riktade mutationer

Olja från sojaböna har en hög halt av fleromättade fettsyror. Fleromättade fettsyror blir instabila och oxiderar vid höga temperaturer. För att stabilisera oljan används en kemisk process som kallas härdning. Vid härdningen bildas bland annat transfettsyror.

På marknaden i USA finns två genetiskt modifierade sojabönor med en fettsyrasammansättning som gör att den är mer stabil. Man behöver därför inte härda oljan. Ansökningar om marknadsgodkännande inom EU av de två sojabönorna lämnades in 2007 respektive 2010.

Nu har forskare vid företaget Cellectis använt sig av en annan teknik för att få fram samma fettsyrasammansättning. Tekniken kallas TALEN och med den kan man skapa riktade mutationer i arvsmassan.

I båda fallen har man stängt av två gener i sojabönan. När det gäller de marknadsgodkända sojabönorna har de tagits fram med klassisk genetisk modifiering. I det andra fallet har man stängt av generna genom att skapa riktade mutationer. Inget nytt DNA har integrerats i sojabönans arvsmassa.

TALEN är en av de tekniker som sedan 2007 diskuterats inom EU. Frågan är om tekniken leder till en GMO som ska regleras eller inte.

 Marie Nyman

Improved soybean oil quality by targeted mutagenesis of the fatty acid desaturase 2 gene family, Haun et al, Plant Biotechnology Journal 12:934 (2014)

 

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »