Antalet företag och institut som använder genmodifiering som ett redskap i växtförädlingen ökar

Enligt en rapport från generaldirektoratet Joint Research Center ökar antalet företag och forskningsinstitutioner som använder genmodifiering vid växtförädling. Det gäller både förädling för livsmedel och foder och för industriella tillämpningar.

I dagsläget är det främst multinationella företag med huvudkontor i USA och Europa som utvecklar genmodifierade grödor, men andra företag och offentliga institutioner vinner mark.

De flesta nyetablerade företagen är baserade i USA och Asien, särskilt i Indien, medan de offentliga institutionerna som utvecklar genetiskt modifierade växter främst finns i Indien och Kina. Förädlare i Afrika och Sydamerika har också blivit mer aktiva när det gäller genmodifiering i växtförädlingen.

Länder som Brasilien, Indien och Kina och länder i Afrika fokuserar på ett brett spektrum av grödor för den inhemska marknaden, till exempel banan och kassava, medan industriländerna satsar mer på stora grödor som sojaböna och majs.

Antalet genmodifierade växter som odlas kommersiellt och de som är i olika stadier av utvärdering för marknadsgodkännande har mer än fördubblats mellan åren 2008 och 2014. Det gör att inblandning av små mängder material från genmodifierade grödor i partier med konventionella grödor ökar.

 

Marie Nyman

Källa: The global pipeline of GM crops out to 2020, Parisi et al, Nature Biotechnology volume 34, number 1 January 2016

 

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »