Antalet förgiftningsfall i Indien minskar

I en artikel publicerad i tidskriften Ecological Economics har forskare analyserat hur småskaliga lantbrukares hälsa påverkats av de förändringar i användningen av kemiska bekämpningsmedel som odling av Bt-bomull i Indien medfört.

Enligt forskarna har den insektsresistenta bomullen lett till en reduktion av pesticidanvändningen med 50 %, med den största minskningen (70 %) när det gäller de allra giftigaste ämnena. Den minskade pesticidanvändningen har i sin tur lett till att antalet förgiftningsfall bland de indiska bomullsodlarna minskat. Effekten har blivit alltmer uttalad allt eftersom fler och fler lantbrukare gått över till Bt-bomull.

Utifrån dessa resultat beräknar forskarna att den insektsresistenta bomullen, lågt räknat, hjälpt till att undvika 2,4 miljoner förgiftningsfall per år i Indien.

Marie Nyman

Källa: Kouser & Qaim Ecological Economics 70:2105 (2011)

Protokoll

Från sammanträdet den 25 januari 2017.

Läs mer »