Ärtor som skyddar kycklingar mot parasiter

Efter lyckade försök har man kunnat konstatera att en genetiskt modifierad ärta (Pisum sativum) kan skydda kycklingar mot encelliga parasiter av släktet Eimeria. Parasiten invaderar och förstör fåglarnas tarmslemhinna och kontrolleras genom kontinuerlig inblandning av antibiotika i fodret.

Ärtan har tillförts en gen som producerar ett protein (en antikropp) som hindrar parasiten från att invadera celler i kycklingarnas tarmar. Ärtorna kan malas till mjöl och tillsättas fodret vilket enligt forskarna lämpar sig särskilt väl för kycklinguppfödare på landsbygden i utvecklingsländer.


Marie Nyman
Källor: Mikschofsky et al, Plant Biotechnology Journal 7:537 (2009); Checkbiotech (www.checkbiotech.org) October 29 (2009); Sveriges veterinärmedicinska anstalt (www.sva.se)

 

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »