Arvsmassan hos parasiten som orsakar klumprotsjuka hos kålväxter har sekvensbestämts

Klumprotsparasiten (Plasmodiophora brassicae) lever i marken och inuti rötterna hos till exempel kinakål och raps. Den orsakar sjukdom i kålväxter som leder till skördebortfall. Nu har ett antal forskare från Tyskland, Sydkorea och Sverige sekvensbestämt arvsmassan hos parasiten och funnit att arvsmassan är liten och innehåller ungefär 9 700 gener. En del viktiga gener saknas, vilket tyder på att klumprotsparasiten utnyttjar värdväxten för att ersätta funktionerna hos dessa gener.

Forskarna kunde också visa att parasiten påverkar hormonbalansen i växten. När hormonbalansen störs bildas så kallade galler på rötterna, det vill säga plantan får klumprötter. Gallerna i sin tur stör näringsupptaget i växten, vilket gör att den växer sämre. Forskarnas förhoppning är att med hjälp av denna kunskap kunna utveckla redskap för att diagnostisera växter i fält, öka förståelse kring klumprotsparasitens biologi och underlätta växtförädlingen.

 

Jenny Carlsson

Källor: Schwelm, A. et al. The Plasmodiophora brassicae genome reveals insights in its life cycle and ancestry of chitin synthases. Sci. Rep. 5, 11153 (2015); Klumprotsparasit på kål genetiskt klarlagd, Sveriges lantbruksuniversitet (http://www.slu.se/sv/om-slu/fristaende-sidor/aktuellt/alla-nyheter/2015/6/klumprotparasit-pa-kal-genetiskt-klarlagd)

Klumprotsjuka på salladskål. Foto: Arne Schwelm

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »