Att avslöja gendopingNu presenteras för första gången en metod för att avslöja om en idrottsman gendopat sig. Testet visar om en extra kopia av genen erytropoietin (EPO) tillförts några av cellerna. EPO är ett signalprotein som ökar produktionen av röda blodkroppar.

I våras rapporterade tidskriften Science, att det på många håll på nätet finns reklam för denna och andra former av gendoping. I princip är gendoping svår att avslöja. Den extra genkopian gör ju bara att man tillverkar mer än annars av ett helt naturligt, kroppseget protein och halten av detta protein varierar naturligt mellan olika människor. 

Den metod som nu utvecklats tar avstamp i det faktum att generna i vår arvsmassa är avbrutna av långa sekvenser. Dessa sekvenser kallas kallade och är ofta tiofalt längre än de delar av genen som beskriver ett protein. En hel gen med alla introner är så lång att den rent tekniskt är svår att hantera. Forskare som arbetar med att utveckla metoder för att försöka behandla blodbrist har därför använt en gen där dessa introner avlägsnats.  Den intron-lösa varianten av EPO-genen är den form som kan användas vid gendoping. 

Det nya testet visar om EPO-genen innehåller introner eller inte. Saknar den introner är det fråga om gendoping.

Henrik Brändén
Källor: Gene Therapy 17:1022 (aug 2010); Science 327:647 (feb 2010)
Foto: Christophe Libert

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »