Brittisk rapport om genmodifierade insekter och GMO-lagstiftningen

Det brittiska överhusets kommitté för vetenskap och teknologi publicerade i december 2015 en rapport som handlade om genetiskt modifierade insekter. De skriver bland annat att genmodifierade insekter har potential att bidra till att kontrollera insektsburna sjukdomar och växtskadegörare i jordbruket och att Storbritannien är världsledande inom området. Allmännyttan och de kommersiella möjligheterna är enligt kommittén påtagliga, men att den EU-gemensamma GMO-lagstiftningen gör att dessa möjligheter riskerar att slösas bort.

Till den brittiska regeringen rekommenderar de bland annat att den ska agera för att säkerställa att det nuvarande systemet fungerar tillfredsställande och att regeringen måste engagera sig i arbetet inom EU för att förbättra lagstiftningen.

De rekommenderar också att regeringen startar ett program för att engagera allmänheten. Vidare skriver de att EU behöver arbeta om lagstiftningen så att den även tar hänsyn till fördelarna och inte bara riskerna. Med tanke på de nya genredigeringsteknikerna bör en produktbaserad lagstiftning på längre sikt utforskas.

Marie Nyman

Källa: House of Lords, Science and Technology Selected Committee, First Report of Session 2015-16, Genetically Modified Insects, published 17 December 2015

 http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201516/ldselect/ldsctech/68/68.pdf

 

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »