Studie visar på socioekonomiska fördelar med Bt-bomull i Indien

I Indien odlas bomull främst av småskaliga lantbrukare med en gård om mindre än 6 hektar. Den insektsresistenta Bt-bomullen har funnits på den indiska marknaden sedan 2002 och 2011 var cirka 90 % av all bomull som odlades i Indien Bt-bomull.

Forskare vid institutionen för Jordbruksekonomi och landsbygdsutveckling i Göttingen, Tyskland har undersökt hur odling av Bt-bomull i Indien påverkat storleken på skörden och de småskaliga lantbrukarnas ekonomi under åren 2002-2008. Resultaten visar att Bt-bomullen lett till ansenliga socioekonomiska fördelar för lantbrukarna. Forskarna visar bland annat att introduktionen av Bt-bomull lett till en 24 %-ig skördeökning och att bomullsodlarnas vinst ökat med 50 %.

Enligt forskarna tycks det i nuläget inte vara några problem med resistensutveckling i insektspopulationer eller problem med sekundära skadegörare i Indien men att utvecklingen bör övervakas.

 

Marie Nyman

Källa: Economic impacts and impact dynamics of Bt (Bacillus thuringensis) cotton in India, Jonas Kathage and Matin Qaim, PNAS (Early edition) www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1203647109 (2012)

 

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »