Tomater, jordgubbar och potatis med högre C-vitaminhalt

Förmågan att bilda C-vitamin gick tidigt förlorad under människans evolution. Människan behöver därför tillgodogöra sig C-vitamin via kosten. Djur som till exempel elefanter, katter, hundar och kor kan bilda C-vitamin, men inte våra närmaste släktingar som gorillor och orangutanger. Detta beror på en mutation i en gen som kallas GLO. GLO-genen kodar för det enzym som utgör det sista steget i bildandet av C-vitamin.

Genom att överföra en gen från gul kiwi till tomat respektive jordgubbe har forskare fått fram jordgubbar med dubbelt så hög halt av C-vitamin och tomater med upp till sex gånger mer C-vitamin än kontrollmaterialet. Tomatlinjerna med de högsta halterna saknade frön eller producerade frön som inte var livskraftiga. Potatis modifierades med motsvarande gen från backtrav vilket ledde till knölar med tre gånger så mycket C-vitamin som den omodifierade potatisen.

 

Marie Nyman

Källor: The genetics of vitamin C loss in vertebrates, Drouin et al Current Genomics 12:371 (2011); Enhancing ascorbate in fruits and tubers through over-expression of the L-galactose pathway gene GDP-L-galactose phosphorylase, Bulley et al, Plant Biotechnology Journal 10:390 (2012)

usda-ars
k7726-1

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »