Cellgifter inkapslade i DNA lurar resistenta cancerceller

Cancerceller kan på olika sätt skydda sig mot cellgifter, till exempel genom att pumpa ut läkemedlet ur cellerna. Det är ett stort problem eftersom läkemedlet inte längre fungerar på de resistenta cancercellerna.

För att lura cancercellerna har forskare från USA skapat en slags trojansk häst. De kapslade in läkemedlet i DNA vilket gjorde att läkemedlet kunde ta sig in i de resistenta cellerna.

Forskarna visade att det fungerar på odlade leukemiceller och planerar nu att gå vidare med djurförsök. De nanopartiklar av DNA som forskarna designat är 100 gånger mindre än en cancercell. Att på det här viset använda DNA kallas DNA-origami.

 

Marie Nyman

Källa: Halley et al, Daunorubicin-Loaded DNA Origami Nanostructures Circumvent Drug-Resistance Mechanisms in a Leukemia Model, Small 12, No 3, 308-30120 (2016)

 

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »