Cellgifter inkapslade i DNA lurar resistenta cancerceller

Cancerceller kan på olika sätt skydda sig mot cellgifter, till exempel genom att pumpa ut läkemedlet ur cellerna. Det är ett stort problem eftersom läkemedlet inte längre fungerar på de resistenta cancercellerna.

För att lura cancercellerna har forskare från USA skapat en slags trojansk häst. De kapslade in läkemedlet i DNA vilket gjorde att läkemedlet kunde ta sig in i de resistenta cellerna.

Forskarna visade att det fungerar på odlade leukemiceller och planerar nu att gå vidare med djurförsök. De nanopartiklar av DNA som forskarna designat är 100 gånger mindre än en cancercell. Att på det här viset använda DNA kallas DNA-origami.

 

Marie Nyman

Källa: Halley et al, Daunorubicin-Loaded DNA Origami Nanostructures Circumvent Drug-Resistance Mechanisms in a Leukemia Model, Small 12, No 3, 308-30120 (2016)

 

Protokoll

Från sammanträdet den 25 januari 2017.

Läs mer »