Den gyllene senapen

Karotenoider är röda, gula och orange pigment som finns i många blommor, frukter och grönsaker. Vissa karotenoider, till exempel betakaroten, kan i kroppen omvandlas till A-vitamin. A-vitaminbrist orsakar stora hälsoproblem i vissa delar av världen.

Den mest kända grödan som genetiskt modifierats för att innehålla betakaroten är nog det gyllene riset, men det är inte bara ris som modifierats på detta sätt utan även andra arter som till exempel senap (Brassica juncea). I vissa delar av Indien där A-vitaminbristen är utbredd äter man nämligen inte så mycket ris, däremot använder man mycket senapsolja.

En grupp forskare har undersökt kostnaderna och hälsofördelarna med olika strategier för att råda bot på den utbredda A-vitaminbristen; industriellt berikad senap, genetiskt modifierad senap som producerar betakaroten och kosttillskott. Kosttillskott är i dagsläget den vanligaste strategin. Forskarna kom fram till att kosttillskott är det billigaste alternativet, följt av genetisk modifierad senap och sist industriellt berikad senap. När det gäller hälsoeffekter är, enligt forskarnas beräkningar, genetiskt modifierad senap det bästa alternativet. Detta bland annat beroende på att den skulle kunna nå många fler behövande människor än de andra alternativen.


Marie Nyman
Källa: Chow et al, PLoS One 5:e12046 (2010)

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »