Djur

 
 


Biologiskt nedbrytbara skor framställda av spindeltråd som produceras av genmodifierade bakterier (december 2016)
Fler och längre kashmirfibrer med hjälp av gensaxen CRISPR/Cas9 (november 2016)
Blinda råttor återfår till viss del synen (november 2016)
Sterila atlantlaxar med hjälp av gensaxen CRISPR/Cas9 (oktober 2016)
Hornlösa kor med hjälp av genredigering (maj 2016)
Genmodifierade myggor för att bekämpa virussjukdomar (januari 2016)
Utredning om märkning av kött från djur som utfodrats med GMO (januari 2016)
Genetiskt modifiera populationer av bananflugor och malariamyggor med gendrivare (december 2015)
Genredigerade grisar, nötkreatur, får och hundar med större muskelmassa (december 2015)
Genredigerade grisar som organdonatorer (december 2015)
Genmodifierad lax godkänns som livsmedel i USA (november 2015)
Genredigerade grisar med resistens mot virussjukdom (november 2015)
Horisontell genöverföring - troligtvis vanligare än man tidigare trott (november 2015)
Genredigerade minigrisar som husdjur (oktober 2015)
Fältförsök med genmodifierade kålmalar i USA (augusti 2015)
Analysera arvsmassor för att rädda lantrashöns (juli 2015)
Pingviner har ett begränsat smaksinne (mars 2015)
Sammetssnigeln som ”stulit” en gen från de alger den äter (mars 2015)
Myggor använder mottagarprotein i antennerna för att hitta till människor (februari 2015)
Arvsmassan hos 16 arter av myggor sekvensbestämd (januari 2015)
Fåglars evolution (december 2014)
Nationell satsning på genomsekvensering (december 2014)
Odlat kött och mjölk utan djur (december 2014)
Ny teknik gör det enklare att studera malariaparasiten (oktober 2014)
Genmodifierad malariaparasit som tänkbart vaccin (juni 2014)
Panama släpper ut genmodifierade myggor för att bekämpa dengue-feber (juni 2014)
Ett steg närmare kommersialisering av modifierade myggor (april 2014)
Världens äldsta cancer har sekvenserats (april 2014)
Fältförsök med genetiskt modifierade myggor (februari 2014)
Inaktivering av insektsgener med ny teknik (februari 2014)
Självlysande silke från genmodifierade larver (december 2013)
Fladdermöss är släkt med hästar (september 2013)
Myggor utan förkärlek för människoblod (maj 2013)
Kartläggning av skillnaden mellan hundar och vargar (mars 2013)
Genmodifierade myggor för sjukdomsbekämpning (november 2012)
Växtskadegörare modifierad (november 2012)
Kartläggning av apornas genom ger information om människans evolution (juli 2012)
Brasilien testar genmodifierade myggor mot denguefeber (maj 2012)
Silkesmaskar gör spindeltråd (maj 2012)
Genetiskt modifierad svamp mot malaria (juli 2011)
Genmodifierade myggor och denguefeber (november 2010)
Genmodifierade myggor (november 2010)

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »