DNA-vaccin mot prostata-metastaser

Efter tre stora kliniska prövningar och långa diskussioner har den amerikanska Livsmedels- och läkemedelsmyndigheten (FDA) gett klartecken till det första terapeutiska DNA-vaccinet som ska ges till patienter som redan drabbats av cancer.

Det är frågan om ett vaccin mot metastaserande prostatacancer och det ges på ett tämligen omständligt sätt:

  • Man tar ut en speciell slags vita blodkroppar ur patienterna (kallade APC), som är specialister på att visa upp främmande ämnen för andra celler i immunförsvaret, för att göra dem alerta på de hot dessa ämnen kan innebära. 
  • Därefter för man in genen för ett protein i dessa celler, som normalt bara bildas i prostatan så att cellerna börjar visa upp detta prostataämne.
  • Cellerna förs sedan tillbaka till patienten, där de stimulerar andra vita blodkroppar att angripa alla celler som ser ut att komma från prostatan, dvs. celler i modertumören, celler i metastaser - och ursprungliga celler i prostatan.

Henrik Brändén
Källa: Nature Medicine 16: 615 (juni 2010)Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »