DNA-vaccin mot prostata-metastaser

Efter tre stora kliniska prövningar och långa diskussioner har den amerikanska Livsmedels- och läkemedelsmyndigheten (FDA) gett klartecken till det första terapeutiska DNA-vaccinet som ska ges till patienter som redan drabbats av cancer.

Det är frågan om ett vaccin mot metastaserande prostatacancer och det ges på ett tämligen omständligt sätt:

  • Man tar ut en speciell slags vita blodkroppar ur patienterna (kallade APC), som är specialister på att visa upp främmande ämnen för andra celler i immunförsvaret, för att göra dem alerta på de hot dessa ämnen kan innebära. 
  • Därefter för man in genen för ett protein i dessa celler, som normalt bara bildas i prostatan så att cellerna börjar visa upp detta prostataämne.
  • Cellerna förs sedan tillbaka till patienten, där de stimulerar andra vita blodkroppar att angripa alla celler som ser ut att komma från prostatan, dvs. celler i modertumören, celler i metastaser - och ursprungliga celler i prostatan.

Henrik Brändén
Källa: Nature Medicine 16: 615 (juni 2010)



Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Årsredovisning 2016

Läs mer »

Yttranden 1

Nämnden har yttrat sig i ärenden över nya grundföreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer samt om Sveriges rapport till Århuskonventionen.
Publ. 3 mars 2017

Läs mer »

Yttranden 2

Nämnden har yttrat sig över ansökningar om att bedriva fältförsök på potatis och oljedådra samt att få genomföra klinisk prövning med genetiskt modifierade T-celler.
Publ. 3 mars 2017

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 25 januari 2017.

Läs mer »