Ett steg närmare självbestämmande om odling av GM-grödor

I juli 2010 presenterade EU-kommissionen ett förslag som går ut på att medlemsländerna själva ska kunna bestämma om de vill tillåta, begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade grödor inom sitt lands gränser.

Nu har ytterligare ett steg mot mer självbestämmande för medlemländerna tagits, då miljöministerrådet den 12 juni nådde en politisk överenskommelse om ett utkast till direktiv om ändring av direktiv 2001/18/EG om avsiktlig utsättning av GMO i miljön. Ändringen innebär att ett medlemsland, enligt vissa kriterier, kan förbjuda odling av GM-grödor. Den nuvarande godkännandeprocessen kommer dock inte att ändras.

I början av hösten 2014 väntas det italienska ordförandeskapet inleda förhandlingar om det nya direktivet med Europaparlamentet.

 

Marie Nyman

Källa: Pressrelease, 3320th Council meeting, Environment, 12 June 2014Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »