Externa rapporter

Rapport från European Academies Science Advisory Council.
Planting the future: opportunities and challenges for using crop genetic improvement technologies for sustainable agriculture
GM crops: Global socio-economic and environmental impacts 1996-2008
Genvägar eller senvägar– vad kostar det oss att avstå ifrån gentekniskt förädlade grödor i jordbruket?
Sustainability of current GM crop cultivation  
A decade of EU-funded GMO research (2001-2010)
Economic performance of genetically modified crops worldwide 2011
Socio-economic implications of the cultivation of GMOs
Bör EU-direktiven som reglerar genmodifierade organismer revideras? I ljuset av den vetenskapliga utvecklingen reses nya frågeställningar över den europeiska regleringen av GMO. Rapport från den holländska myndigheten COGEM
Insektsresistent bomull i Indien. Rapport från APAARI (Asia - Pacific Association of Agricultural Research Institutions)
Measuring the economic impacts of transgenic crops in developing agriculture during the first decade
Long-term effects of genetically modified crops on health and the environment (2009)
Global odling av genmodifierade grödor 2008
Global odling av genmodifierade grödor 2007
EU policy on GMOs - A quick scan of the economic consequences
Introducing a Genetically Modified Banana in Uganda - Social Benefits, Costs and Consumers Perceptions
Economic impacts of GM crops in Australia
Report of the EFSA GMO Panel Working Group on Animal Feeding Trials 
Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2007
Attitudes of Europeans Citizens towards the Environment
Consequences, Opportunities and Challenges of Modern Biotechnology for Europe
 

Protokoll

Från sammanträdet den 25 januari 2017.

Läs mer »