Externa rapporter

Rapport från European Academies Science Advisory Council.
Planting the future: opportunities and challenges for using crop genetic improvement technologies for sustainable agriculture
GM crops: Global socio-economic and environmental impacts 1996-2008
Genvägar eller senvägar– vad kostar det oss att avstå ifrån gentekniskt förädlade grödor i jordbruket?
Sustainability of current GM crop cultivation  
A decade of EU-funded GMO research (2001-2010)
Economic performance of genetically modified crops worldwide 2011
Socio-economic implications of the cultivation of GMOs
Bör EU-direktiven som reglerar genmodifierade organismer revideras? I ljuset av den vetenskapliga utvecklingen reses nya frågeställningar över den europeiska regleringen av GMO. Rapport från den holländska myndigheten COGEM
Insektsresistent bomull i Indien. Rapport från APAARI (Asia - Pacific Association of Agricultural Research Institutions)
Measuring the economic impacts of transgenic crops in developing agriculture during the first decade
Long-term effects of genetically modified crops on health and the environment (2009)
Global odling av genmodifierade grödor 2008
Global odling av genmodifierade grödor 2007
EU policy on GMOs - A quick scan of the economic consequences
Introducing a Genetically Modified Banana in Uganda - Social Benefits, Costs and Consumers Perceptions
Economic impacts of GM crops in Australia
Report of the EFSA GMO Panel Working Group on Animal Feeding Trials 
Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2007
Attitudes of Europeans Citizens towards the Environment
Consequences, Opportunities and Challenges of Modern Biotechnology for Europe
 

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »