Fältförsök med det gyllene riset vandaliserat

I början av augusti 2013 förstördes ett fältförsök med det gyllene riset vid det internationella risforskningsinstitutet IRRI i Filippinerna.

Riset är modifierat på så sätt att det bildar betakaroten i kornen. Betakaroten, som är det ämne som gör moroten orange, omvandlas i kroppen till A-vitamin. A-vitaminbrist är ett stort problem i vissa delar av världen och orsakar bland annat blindhet.

För att kunna uppskatta de potentiella hälsoeffekterna av det gyllene riset har forskare tidigare studerat hur mycket av betakarotenet i riset som i kroppen omvandlas till A-vitamin. Analyserna visade att det gyllene riset är en mycket effektiv källa till A-vitamin. En annan forskargrupp har nyligen visat att det gyllene riset är en lika effektivt A-vitaminkälla som rent betakaroten i olja och bättre än spenat.

Inom EU har i storleksordningen 80 fältförsök, som bedrivits av akademin eller myndigheter, förstörts från 1997 och framåt.

 

Marie Nyman

The International Rice Research Institute http://irri.org/; Tang et al, The American Journal of Clinical Nutrition 96(3):658-64 (2009); Tang et al, The American Journal of Clinical Nutrition 89:1776–83 (2012); GM Crops and Food: Biotechnology in Agriculture and the Food Chain 3:4, 1-7 (2012)

 

 

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »