Forskare analyserar sig själv

I mars 2012 skapade Michael Snyder, forskare i Stanford, USA, stora rubriker när han publicerade resultaten av analysen av sin egen genetiska och metaboliska profil över en period av 14 månader. Forskaren hade under den perioden tagit blodprover på sig själv vid tjugo tillfällen och analyserat arvsmassan (genomik), vilka gener som uttrycktes (transkriptomik och proteomik) och vilka molekyler som fanns i blodet (metabolomik). Han kallar metoden för iPOP som står för ”integrative personal omics profile” (integrerad personlig omik-profil) eftersom den förenar genomik, transkriptomik, proteomik och metabolomik av en individ.

Studien inkluderade bara en person (forskaren själv) vilket kan uppfattas som en svaghet. Styrkan är dock att kunna följa förändringar på grund av sjukdom som till exempel virusinfektioner. Det i sin tur kan avslöja nya sjukdomsmekanismer och ge mer kunskap om kroppens immunförsvar och stressrespons.

Snyder själv tror att hans tillvägagångssätt har ytterligare fördelar. Många faktorer, som till exempel sjukdomar, förändrar arvsmassan och då räcker det inte med att kartlägga arvsmassan en enda gång. Snyders studie genomfördes med hjälp av ett internationellt team på cirka 40 forskare.

Natalie von der Lehr

Källor: Chen et al, Cell 148:1293 (mars 2012); The rise of “narciss-ome”, Nature News (16 mars 2012); Examining his own body, Science Now (16 mars 2012)  

 

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »