Forskare beskriver hur potatisen kan börja sätta knölar redan i april

Ett internationellt forskarlag har identifierat den genetiska mekanism som gör att potatis kan bilda knölar även på nordligare breddgrader där dagarna är långa under odlingssäsongen.

Den vilda potatis, som den odlade potatisen härstammar ifrån, kommer ursprungligen från Anderna i Sydamerika. I sitt naturliga tillstånd producerar potatisen knölar när dagarna är relativt korta. Det betyder att om den vilda potatisen odlades i Sverige skulle den börja bilda knölar först under hösten.

Vissa moderna potatissorter kan börja bilda knölar redan i april och det är bakgrunden till detta som nu studerats. Forskarna beskriver olika mutationer i den gen som reglerar knölbildningen. Beroende på kombinationen av olika genvarianter kan de moderna potatissorterna vara antingen tidiga, sena eller något mittemellan.

 

Marie Nyman

Källa: Naturally occurring allele diversity allows potato cultivation in northern latitudes Kloosterman et al, Nature 495:246 82013)

 

 

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »