Forskare lurar kålmalen att lägga sina ägg på tobak

Glukosinolater är giftiga ämnen som finns i korsblommiga växter som till exempel raps och modellväxten backtrav där de utgör en del av växtens försvar mot insekter. Vissa arter av skadeinsekter, som till exempel kålmalen (Plutella xylostella), har dock under evolutionens gång specialiserat sig på växter som producerar just glukosinolater och honorna stimuleras att lägga ägg på växter som producerar dessa ämnen. Växtens försvar är med andra ord en signal till kålmalen att den är en idealisk plats att lägga sina ägg på eftersom larverna då slipper konkurrens om maten från andra, glukosinolat-skyende insekter.

Nu har danska forskare tagit fram genetiskt modifierade tobaksplantor som producerar glukosinolater. På så vis lyckades de lura kålmalen att lägga sina ägg på tobak, där kålmalslarverna inte överlever.

Forskarna arbetar nu med att ta fram glukosinolat-producerande potatis. Tanken är att minimera skadorna på kål genom att odla dessa potatisar tillsammans med kålen. De menar att det skulle innebära att det behövs mindre mängd pesticider för att bekämpa kålmalen.

 

Marie Nyman

Källa: Møldrup et al, Plant Biotechnology Journal 10: 435 (2012)  

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »