Första växtbaserade läkemedels- och vaccinfabriken

iBio Inc. är ett företag som specialiserar sig på nya växtbaserade produkter för behandling av allvarliga infektionssjukdomar. Företaget har startat upp den första automatiserade fabriken för storskalig produktion av proteiner för läkemedels- och vaccinproduktion i växter.

Tekniken de använder sig av kallas Agrobacterium-infiltration. Det första steget är att föra in den gen som producerar det protein man är intresserad av i bakterier. Bakterierna förs sedan in i växtens bladvävnad med hjälp av vakuum och stora mängder av proteinet produceras i växten.


Med den här metoden kan 100 mg protein ackumulera i ett kilo växtvävnad på mindre än en vecka. Några gener integreras aldrig i växtens arvsmassa så det är ingen genmodifierad växt, men den bär på genmodifierade bakterier.

Marie Nyman
Källa: iBio
Inc (http://www.ibioinc.com/)
 


Tobaksplanta

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Årsredovisning 2016

Läs mer »

Yttranden 1

Nämnden har yttrat sig i ärenden över nya grundföreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer samt om Sveriges rapport till Århuskonventionen.
Publ. 3 mars 2017

Läs mer »

Yttranden 2

Nämnden har yttrat sig över ansökningar om att bedriva fältförsök på potatis och oljedådra samt att få genomföra klinisk prövning med genetiskt modifierade T-celler.
Publ. 3 mars 2017

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 25 januari 2017.

Läs mer »