Gemensamma gener bakom olika psykiatriska tillstånd

Forskare vid Karolinska institutet har visat att ADHD till viss del kan ha samma genetiska orsakar som schizofreni och bipolär sjukdom. I studien ingick 61 187 personer med diagnosen ADHD och deras släktningar.

Forskarna kunde visa att personer med ADHD-diagnos hade en ökad risk för både schizofreni och bipolär sjukdom och att det var vanligare att individer med ADHD hade nära släktingar med schizofreni och bipolär sjukdom. Detta ger stöd för att det finns en gemensam genetisk bakgrund till sjukdomarna och ökar förståelse för kopplingar mellan olika psykiatriska tillstånd.

Natalie von der Lehr

Källa: Larsson et al, The British Journal of Psychiatry (2013) 202, 1-4; Pressmeddelande, Karolinska institutet 2013-05-23

 

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »