Gen kopplad till saffransproduktion

Saffranskrokus tillhör samma släkte som vårkrokus och snökrokus som vi odlar i våra trädgårdar. Den stora skillnaden mellan des tre krokusarterna är att saffranskrokusen har långa röda märken på sina pistiller som torkas för att bli det eftertraktade saffranet.

Saffran består av flera olika molekyler som ger färg och smak. Dessa molekyler är olika sorters karotenoider. Från karotenoider får man bland annat vitamin A och de ger växter gul, orange och röd färg.

En gen som är aktiv i pistillens märke under samma period som saffranet bildas har identifierats. Forskarna kunde koppla genen till en ökad proteinproduktion från andra gener som är viktiga för karotenoidtillverkning i växter och en ökad halt av saffrans-specifika ämnen. Ett antal växthormoner som auxin, metyljasmonat och salicylsyra aktiverar genen.

Kunskapen om vilka gener som är kopplade till saffransproduktion kan användas vid växtförädling. Växtförädlaren kan ta prover från unga plantor och med hjälp av sekvens-bestämning ta reda på vilka gener kopplade till saffransproduktion som finns i just dessa plantor. Detta gör förädlingsarbetet mer effektivare.

 

Jenny Carlsson

Källa: Ashraf et al, Identification, cloning and characterization of an ultrapetala transcription factor CsULT1 from Crocus: a novel regulator of apocarotenoid biosynthesis. BMC Plant Biology 15:25 (2015)

 

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »