Gener från cyanobakterie gör fotosyntesen effektivare i tobak

Enzymet rubisco är inte bara ett av jordens viktigaste proteiner, det är också ett av de mest ineffektiva. Rubisco är ett nyckelenzym i fotosyntesen, den process som växter använder sig av för att med hjälp av solens energi omvandla koldioxid till växtbiomassa och syre. Rubisco är ineffektivt eftersom det inte bara reagerar med koldioxid utan också med syre, något som antas bero på att enzymet utvecklades under den period av livets historia då det var gott om koldioxid och lite syre i atmosfären.

Nu har forskare från USA och Storbritannien modifierat tobaksplantor så att de producerar ett effektivare rubisco-enzym. Generna som tobaken modifierats med isolerades från en encellig cyanobakterie.

Enligt forskarna är det ett första steg mot grödor med en effektivare fotosyntes. Det i sin tur kan leda till högre skördar.

Marie Nyman

Källa: A faster Rubisco with potential to increase photosynthesis in crops." Myat T. Lin, Alessandro Occhialini, P. John Andralojc, Martin A. J. Parry & Maureen R. Hanson Nature (2014) DOI: 10.1038/nature13776

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »