Genetiskt modifierad kassava

Kassava är den huvudsakliga kalorikällan för cirka 250 miljoner människor i Afrika söder om Sahara. Kassava har dock ett mycket lågt proteininnehåll och en diet baserad på kassava ger mindre än 30 % av det dagliga rekommenderade intaget. En diet baserad på kassava ger inte heller tillräcklig mängd av zink, järn eller A-vitamin.

Att öka halten protein med hjälp av konventionell förädling har inte lett till några framgångar, bland annat på grund av att det inte finns något växtmaterial med högt proteininnehåll. Kassava innehåller även potentiellt toxiska halter av cyanogena ämnen och en rad hälsoproblem uppstår i de fall kassavan inte behandlas korrekt vid tillagningen. Å andra sidan ger de cyanogena ämnena skydd mot bland annat växtätande djur.

Genom att överuttrycka en av kassavans egna gener har forskare tagit fram plantor vars cyanogena ämnen bryts ner betydligt snabbare vid tillredning. De modifierade plantorna innehåller dessutom tre gånger så mycket protein som kontrollplantorna. Den tillförda genen är kopplad till en promotor (startsekvens) som gör att den bara uttrycks i rötterna.

En annan forskargrupp har genom att modifiera kassava med ett så kallat lagringsprotein fyrfaldigt ökat mängden protein i rötterna.

Inom projektet BioCassava Plus arbetar forskare med att med hjälp av genteknik öka halterna av bland annat zink, järn och beta-karoten (som i kroppen omvandlas till A-vitamin).  Forskarna inom programmet arbetar med lokala varianter av kassava och flera av dem testas redan i fältförsök i bland annat Puerto Rico och Nigeria.

Marie Nyman

Källor:Narayanan et al, PLoS one 6:e21996 (2011); Abhary et al, PloS one 6:e16256; Sayre et al, Annual Review of Plant Biology 62:251 (2011)

 

 

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »