Genetiskt modifierade äggplantor och sockerrör godkända

Under 2013 godkändes fyra insektsresistenta äggplantslinjer för odling i Bangladesh. Äggplantorna som i Asien kallas Bt-brinjal har tagits fram av Bangladesh Agricultural Research Institute. I januari 2014 distribuerades utsäde ut till 20 lantbrukare i fyra regioner i landet. Detta är första gången GM-äggplanta godkänts för odling och det kommer att bli den första GM-grödan som odlas i Bangladesh.

I Indonesien har ett torktolerant sockerrör godkänts för odling. Sockerröret har tagits fram av det statligt ägda företaget Perkebunan Nusantara XI.

Marie Nyman

Källa: Global Status of Commercialized Biotech/GM crops 2013, http://www.isaaa.org

Protokoll

Från sammanträdet den 25 januari 2017.

Läs mer »