Genetiskt modifierat herpes-virus för behandling av cancer

Den 27 november godkände USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet (FDA) ett onkolytiskt genetiskt modifierat herpes simplexvirus-1 för behandling av patienter med malignt melanom (en form av hudcancer). Att viruset är onkolytiskt innebär att det spränger (lyserar) cancerceller.

Det modifierade viruset injiceras i synliga tumörer där det kopieras och spränger cancercellerna. Det stimulerar också immunförsvaret att attackera metastaser (dottertumörer).  Det är första gången FDA godkänner en så kallad onkolytisk virusterapi. Virusterapin kommer att säljas under namnet Imlygic.

 

Marie Nyman

Källa: FDA approves first-of-its-kind product for the treatment of melanoma, Pressmeddelande FDA, 27 oktober 2015

http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm469571.htm

 

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »