Genmodifierad E.coli känner igen och bryter ner sjukdomsframkallande bakterier

Ett stort problem inom sjukvården är uppkomsten av så kallade biofilmer, ett aggregat eller kluster av mikroorganismer som till exempel bakterier. Biofilmer kan växa på ytor i sjukhus, instrument eller proteser samt i organ i patienterna. Bakterier som växer i biofilmer är mycket svårare att behandla med antibiotika

Forskare i Singapore har nu lyckats med att omprogrammera en ofarlig bakterie av typen E. Coli till att kunna känna igen och förstöra bakterien Pseudomonas aeruginosa som ofta formar biofilmer och leder till allvarlig blodförgiftning.

I tidigare studier modifierades E. Coli så att den kunde utsöndra antibakteriella peptider när den kom i kontakt med P. aeruginosa. Eftersom P. aeruginosa håller ihop med hjälp av DNA, introducerade forskarna i nästa steg ett enzym som kan bryta ner de kemiska länkarna.

I den nya studien modifierades E.Colis system ytterligare så att den aktivt skulle kunna känna igen och uppsöka P. aeruginosa. För att åstadkomma detta introducerade forskarna genetiska förändringar i E. Colis näringssensorer. Istället för att känna igen näring kunde E. Coli nu känna igen en signalmolekyl som P. aeruginosa utsöndrar när den bildar en biofilm.

Laboratorietester tyder på att dessa trippel-genmodifierade E. Coli kan känna igen och bryta ner biofilmerna på ett effektivt sätt. Samma strategi av genetisk omprogrammering skulle kunna utnyttjas för att angripa andra dödliga bakterier.

 

Natalie von der Lehr

Källa: Hwang et al, ACS Synth Biol, online publishing 2 okt 2013, doi 10.1021/sb40077j

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »