Genmodifierad majs attraherar insektsbekämpande nematoder

En grupp forskare har skapat en genmodifierad majs som via sina rötter sänder ut ett ämne som attraherar den nyttiga nematoden Heterorhabditis megidis. Nematoden attackerar och dödar vissa insektslarver och används för biologisk bekämpning av skadeinsekter.  

Idén föddes när forskarna upptäckte att vissa majssorter frigör det flyktiga ämnet beta-karyofyllen när de attackeras av majsrotbaggen (Diabrotica virgifera). De flesta förädlade majssorter i Nordamerika har dock förlorat förmågan att producera ämnet och därmed även förmågan att attrahera de skyddande nematoderna.  

Forskarna isolerade karyofyllensyntas-genen från oregano (Origanum vulgare) och förde över den till en majssort som inte producerar ämnet i fråga.  

Den karyofyllen-producerande majsen lockade till sig fler nematoder jämfört med kontrollplantorna vilket resulterade i färre överlevande baggar och mindre skador på majsrötterna.    

Marie Nyman
Källa: Proceedings of the National Academy of Sciences, 106:13213 (2009)      


Majsrotbagge

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »