Genmodifierad majs fri från mögelgifter

Aflatoxiner är giftiga ämnen som bildas av vissa mögelsvampar som tillhör släktet Aspergillus. Miljontals ton av olika grödor blir varje år otjänliga på grund av aflatoxiner. En av de grödor som angrips av Aspergillus-svampar är majs och cirka 16 miljoner ton majs går förlorade varje år till följd av kontaminering med aflatoxiner.

För att försöka komma till rätta med problemet har forskare i USA modifierat majs med delar av mögelsvampens arvsmassa. DNA-bitarna motsvarade delar av en gen som är nödvändig för att svampen ska producera sitt mögelgift. Det ledde till att det inte bildades något aflatoxin i majskornen.

Det hela bygger på en naturlig process för att reglera hur mycket protein som bildas från en viss gen. Processen kallas RNAi-interferens (RNAi) och finns i växter, djur och människan. De forskare som i en artikel publicerad 1998 beskrev RNAi-processen i nematoden Caenorhabditis elegans belönades 2006 med Nobelpriset i medicin eller fysiologi.

Marie Nyman

Källa: Aflatoxin-free transgenic maize using host-induced gene silencing. Thakare et al, Science Advances 10 March 2017

 

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »