Genmodifierad sojaböna som ger högre skörd

Sojabönan lever i symbios med bakterier som har förmågan att samla in kvävgas från luften och omvandla den till kväveformer som plantan kan använda som näringsämnen. Det kallas kvävefixering och gör det möjligt att minska användning av stallgödsel eller konstgödsel.

Forskare vid Washington State University har via genmodifiering ökat transporten av kväve från bakterierna till plantan. Det ledde till att bakterierna började fixera ännu mer kväve och att sojabönorna växte sig större och producerade 36 procent mer bönor än kontrollplantorna.

 

Marie Nyman

Källa: Carter & Tegeder, Current Biology 26, 2044-2051 (2016)

Protokoll

Från sammanträdet den 25 januari 2017.

Läs mer »