Genmodifierade bakterier producerar silkesproteiner från guldögonslända

I november 2016 presenterade företaget Adidas en sportsko vars material består av syntetisk spindeltråd. De proteiner som behövs för att bygga upp spindeltråden produceras av det tysk företaget AMSilk med hjälp av genetiskt modifierade bakterier. Skon är både återvinningsbar och biologiskt nedbrytbar.

Nu har AMSilk presenterat en ny produkt från genetiskt modifierade bakterien. Den här gången har de modifierat bakterierna med gener från guldögonsländan.

För att skydda avkomman från att bli uppäten lägger sländan sina ägg på undersidan av blad. För att äggen inte ska trilla ner producerar sländan proteiner som bildar silkesfibrer. Sländan lägger en droppe proteiner på bladet och lägger sedan sina ägg i droppen. Droppen dras ner en bit och stelnar. Materialet som guldögonsländan producerar har egenskaper som skiljer sig från alla andra typer av silke.

Projektet är ett samarbete mellan AMSilk och Fraunhofer Institute for Applied Polymer Research.

Marie Nyman

Källa: An innovative high-performance material: Biofibers made from green lacewing silk. Fraunhofer IAP, Pressrelease January 20, 2017

 

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »