Genteknikens utveckling

Årsrapporter

Gentekniknämnden har sedan 1994 följt den nationella och internationella utvecklingen
på genteknikområdet. Varje år sammanställer nämnden en rapport som sammanfattar
viktiga upptäckter och trender inom gentekniken. Rapporten, som benämns
Genteknikens utveckling, överlämnas därefter till regeringen.

Enligt förordningen (2007:1075) med instruktion för Gentekniknämnden har nämnden
till uppgift att sprida kunskap om den gentekniska utvecklingen. Årsrapporten är en
del i detta arbete.

     
 alt     

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »