Genteknikens utveckling

Årsrapporter

Gentekniknämnden har sedan 1994 följt den nationella och internationella utvecklingen
på genteknikområdet. Varje år sammanställer nämnden en rapport som sammanfattar
viktiga upptäckter och trender inom gentekniken. Rapporten, som benämns
Genteknikens utveckling, överlämnas därefter till regeringen.

Enligt förordningen (2007:1075) med instruktion för Gentekniknämnden har nämnden
till uppgift att sprida kunskap om den gentekniska utvecklingen. Årsrapporten är en
del i detta arbete.

     
 alt     

Protokoll

Från sammanträdet den 25 januari 2017.

Läs mer »