Genterapi mot blödarsjuka

Forskare i Storbritannien har använt sig av ett ofarligt virus för att föra in fungerande gener i levercellerna hos sex människor med blödarsjuka. De leverceller som infekterats av viruset började tillverka det protein som saknades.

Fyra personer behövde inte längre någon behandling alls för sin sjukdom.

Förhoppningen är att samma metod ska kunna användas för fler sjukdomar som påverkar levern, till exempel cystisk fibros och blodfettrubbningar.

Natalie von der Lehr

Källa: Nathwani et al The New England Journal of Medicine 365:25 (dec 2011)

 

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »