Genterapi mot blodcancer

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) är en form av blodcancer där en del av de vita blodkropparna har omvandlats till cancerceller. KLL är en av de vanligaste formerna av blodcancer och drabbar främst vuxna. I Sverige insjuknar varje år ungefär 400 personer.  

KLL är svår att behandla med hjälp av kemoterapi och i de flesta fall behövs en benmärgstransplantation vilket är en riskfylld procedur. Två nya studier beskriver en ny behandling som förstärker kroppens egna T-mördarceller, en komponent av immunförsvaret, för att angripa och döda cancercellerna.  

Forskarna bakom studierna tog först ut patienternas egna T-mördarceller från blodet. Dessa blev sedan förstärkta med en extra gen som leder till uttryck av en molekyl som kan känna igen och sedan förstöra cancercellerna. Patienterna fick de genförstärkta cellerna tillbaka genom en injektion i blodet. Två av tre patienter blev friska i en första klinisk prövning.   Liknande forskning pågår i Sverige, de första kliniska prövningarna på patienter beräknas komma igång inom två år.  


Natalie von der Lehr
Källor: Kalos et al. Science Translational Medicine Vol3, 95ra73 (2011) Porter et al. New England Journal of Medicine, Aug 2011  

Protokoll

Från sammanträdet den 25 januari 2017.

Läs mer »