Global odling av genetiskt modifierade grödor 2015

Under 2015 odlades genetiskt modifierade grödor (GM-grödor) på ungefär 180 miljoner hektar världen över. Det är en minskning med knappt två miljoner hektar jämfört med 2014. Sedan 1996, första året med kommersiell odling av GM-grödor, har arealen ökat 100 gånger från cirka 1,7 miljoner hektar till dagens 180 miljoner hektar. Totalt odlades GM-grödor i 28 länder under 2015. De största arealerna odlades i USA, följt av Brasilien, Argentina, Indien, Kanada och Kina. I Vietnam odlades för första gången en genmodifierad gröda kommersiellt. Under de 20 åren med kommersiellt odlade grödor har 38 länder odlat GM-grödor i ett eller flera år.

Genetiskt modifierad sojaböna odlades på 83 procent av den totala sojabönsarealen i världen. Motsvarande siffra för bomull var 75 procent, för majs 29 procent och för raps 24 procent. Övriga GM-växter som odlades kommersiellt under 2015 var aubergine, squash, papaya, alfalfa, sockerbeta, potatis och poppel. Sammanlagt har GM-grödor, från de första 1,7 miljoner hektaren 1996 fram till idag, odlats på cirka två miljarder hektar. Mer än 90 procent av all majs, sojaböna och bomull som odlades i USA var genmodifierad. På motsvarande sätt var mer än 90 procent av all raps som odlades i Kanada och den bomull som odlades i Indien genmodifierad.

En GM-gröda är godkänd för odling inom EU. Det är en majs som är resistent mot bland annat majsmott och som betecknas MON810. Inom EU odlades den insektsresistenta majsen på 116 870 hektar under 2015. Majsen odlades i Spanien, Tjeckien, Portugal, Slovakien och Rumänien. Av de knappt 117 000 hektaren, odlades cirka 92 procent i Spanien. Från MON810 förädlas majsen vidare för att få fram olika sorter för till exempel olika klimat. I december 2015 fanns 218 olika majssorter som bygger på MON810 i EU:s gemensamma sortlista över arter av lantbruksväxter.

När det gäller egenskaper så var herbicidtolerans den vanligaste och grödor med herbicid-tolerans odlades på 53 procent av de 180 miljoner hektaren. Insektsresistens var den näst vanligast och odlades på 14 procent av arealen. På senare år har dessa två egenskaper kombinerats, så kallade staplade egenskaper. Ibland har de kombinerats med ytterligare egenskaper. Under 2015 odlades grödor med staplade egenskaper på 33 procent av den totala arealen av GM-grödor.

/Jenny Carlsson

Källor: C. James. Executive Summary, Brief 51, 20th Anniversary of the Global Commercialization of Biotech Crops (1996 to 2015) and Biotech Crop Highlights in 2015. http://www.isaaa.org; Gemensamma sortlistan över arter av lantbruksväxter, 34:e fullständiga utgåvan, (2015/C 404/01)

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »