Global odling av genetiskt modifierade grödor 2011

Under 2011 odlades genetiskt modifierade grödor på 160 miljoner hektar världen över, en ökning med 12 miljoner hektar jämfört med 2010. Siffran motsvarar cirka 11 % av jordens odlingsbara mark.

Genetiskt modifierad soja odlades på 75 % av den totala sojabönsarealen i världen, en nedgång med 6 % jämfört med 2010. Den totala sojabönsarealen (GMO och konventionell) ökad med 10 miljoner hektar, vilket gör att antal hektar med GM-soja var ungefär densamma 2011 som den var 2010. Andelen genetiskt modifierad bomull har däremot ökat. Under 2010 var 64 % av den bomull som odlades globalt genetiskt modifierad, under 2011 hade andelen ökat till 82 %. Motsvarande siffra för majs var under 2011 32 % och för raps 26 %. Övriga genetiskt modifierade växter som odlades kommersiellt under 2011 var squash, papaya, alfalfa, sockerbeta, tomat, poppel, paprika och potatis.

Totalt odlades genetiskt modifierade grödor i 29 länder. De största arealerna odlades i USA, följt av Brasilien, Argentina, Indien, Kanada och Kina. För tredje året i rad är Brasilien det land där arealerna med modifierade grödor ökar mest.


I Australien odlades modifierad bomull på 99,5 % av landets totala bomullsareal. 95 % var bomullssorter som är både insektsresistenta och herbicidtoleranta.

Inom EU odlades under 2011 insektsresistent majs på 114 490 hektar, en ökning med drygt 23 000 hektar från föregående år. Majsen odlades i Spanien, Tjeckien, Portugal, Slovakien, Rumänien och Polen. Spanien är det land inom EU som odlar de största arealerna av Bt-majs. Under 2011 odlades i Spanien 97 324 hektar, vilket är mer än den totala odlingsarealen av GM-grödor inom hela EU under 2010. I grannlandet Portugal har odlingsarealen ökat med knappt 60 % och var under 2011 7843 hektar.

Den modifierade majs som är godkänd för odling inom EU betecknas MON810 och är resistent mot bland annat majsmott (Ostrinia nubialis). Från MON810 förädlas majsen vidare för att få fram olika sorter för olika klimat etc. Den 29 december 2011 fanns 224 olika majssorter som bygger på MON810 på EU:s gemensamma sortlista över arter av lantbruksväxter.

Stärkelsepotatisen Amflora odlades under 2011 i Sverige och Tyskland på sammanlagt 17 hektar.

Marie Nyman

Källor: International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (www.isaaa.org); EU:s gemensamma sortlista över arter av lantbruksväxter 2011/C 380 A/01

 

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »