Granens arvsmassa kartlagd

Barrträd är en både ekologiskt och ekonomiskt mycket viktig grupp av träd. I Sverige är granen den ekonomiskt viktigaste växten. Nu har ett forskarlag med svenska forskare i spetsen kartlagt granens gigantiska arvsmassa som består av nästan 20 miljarder DNA-byggstenar (A, T, C, G). Det är nästan sju gånger så många som den mänskliga arvsmassan och gör grangenomet till den största arvsmassan som någonsin kartlagts. Antalet gener är dock inte så många fler än de som finns i människans arvsmassa.

Förutom att granens arvsmassa är stor är den också mycket komplex. Den innehåller till exempel många så kallade pseudogener, små bitar av befintliga gener. Dessutom innehåller granens genom många transposoner, det vill säga DNA-fragment som hoppar runt i arvsmassan.

Kartläggningen av granens arvsmassa är viktig. Inte minst för att den lägger grunden för en mer riktad och snabbare skogsförädling än vad som hittills varit möjlig

 

Marie Nyman

Källa: The Norway spruce genome sequence and conifer genome evolution, Nystedt et al, Nature doi:10.1038/nature12211 (2013)

UPSC
Mediabild

Foto: Umeå Plant Science Center

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »