Grönt ljus i USA för genredigerade trädgårdschampinjoner

Forskare vid Pennsylvania State University har använt genredigeringstekniken CRISPR/Cas9 på trädgårdchampinjon. Med tekniken har de avlägsnat några få baspar i en gen, vilket lett till att genen inaktiverats. När genen är aktiv är det enzym som produceras anledningen till att champinjonen mörknar. Totalt finns sex sådana gener och i ett första skede har man inaktiverat en av dessa.

Jordbruksdepartementet i USA har meddelat att de genredigerade champinjonerna inte är en reglerad produkt, det vill säga det är inte en genetiskt modifierad organism som ska regleras.

Tidigare har USAs jordbruksdepartement kommit till samma slutsats när det gäller andra genredigeringstekniker som till exempel TALEN, men det är första gången en produkt framtagen med CRISPR/Cas9 får klartecken.

Marie Nyman

Källor: Camacho et al, Nature Biotechnology, 32:1087 (2014); Gene-edited CRISPR mushroom escapes US regulation, Nature News April 1 (2016)

 

 

Protokoll

Från sammanträdet den 25 januari 2017.

Läs mer »