Grönt ljus i USA för genredigerade trädgårdschampinjoner

Forskare vid Pennsylvania State University har använt genredigeringstekniken CRISPR/Cas9 på trädgårdchampinjon. Med tekniken har de avlägsnat några få baspar i en gen, vilket lett till att genen inaktiverats. När genen är aktiv är det enzym som produceras anledningen till att champinjonen mörknar. Totalt finns sex sådana gener och i ett första skede har man inaktiverat en av dessa.

Jordbruksdepartementet i USA har meddelat att de genredigerade champinjonerna inte är en reglerad produkt, det vill säga det är inte en genetiskt modifierad organism som ska regleras.

Tidigare har USAs jordbruksdepartement kommit till samma slutsats när det gäller andra genredigeringstekniker som till exempel TALEN, men det är första gången en produkt framtagen med CRISPR/Cas9 får klartecken.

Marie Nyman

Källor: Camacho et al, Nature Biotechnology, 32:1087 (2014); Gene-edited CRISPR mushroom escapes US regulation, Nature News April 1 (2016)

 

 

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Årsredovisning 2016

Läs mer »

Yttranden 1

Nämnden har yttrat sig i ärenden över nya grundföreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer samt om Sveriges rapport till Århuskonventionen.
Publ. 3 mars 2017

Läs mer »

Yttranden 2

Nämnden har yttrat sig över ansökningar om att bedriva fältförsök på potatis och oljedådra samt att få genomföra klinisk prövning med genetiskt modifierade T-celler.
Publ. 3 mars 2017

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 25 januari 2017.

Läs mer »