Det gyllene riset - en effektiv källa till A-vitamin

Karotenoider är röda, gula och orange pigment som finns i många blommor, frukter och grönsaker. Vissa karotenoider, t.ex. betakaroten, kan i kroppen omvandlas till A-vitamin.
A-vitaminbrist är ett stort problem i vissa delar av världen och enligt Världshälsoorganisationen orsakar detta bristtillstånd blindhet hos mellan 250 000 - 500 000 barn per år.  

Det mest kända exemplet på en genmodifierad gröda med ökat karoten-innehåll är nog det gyllene riset som producerar upp till 35 mikrogram betakaroten per gram okokt ris. 
För att kunna uppskatta den potentiella effekten av det gyllene riset är det viktigt att studera hur mycket av det tillförda betakarotenet som i kroppen omvandlas till A-vitamin. Hur tillgängligt karotenet är för kroppen beror nämligen till stor del på vilken typ av livsmedel det rör sig om. I morot har omvandlingsfaktorn för karotenoider till A-vitamin (retinol) rapporterats vara 15 till 1, i sötpotatis 13 till 1 och i bladgrönsaker 10-28 till 1.

I en nyligen publicerad vetenskaplig studie har forskare analyserat hur tillgängligt betakarotenet i det gyllene riset är och därefter uppskattat hur mycket ris man bör äta per dag för att förhindra bristsymtom. Man visade att omvandlingsfaktorn för betakarotenet i det gyllene riset till A-vitamin var 3.8 +/- 1.7 till 1 och att 100 gram okokt ris skulle ge 500-800 mikrogram A-vitamin (räknat på 20-30 mikrogram betakaroten per gram ris). Detta motsvarar 80-100 % av det genomsnittliga behovet för män och kvinnor och 55-70% av det rekommenderade dagsintaget för män och kvinnor. Det genomsnittliga behovet definierar intaget av ett näringsämne som representerar det genomsnittliga behovet i en given grupp individer, medan det rekommenderade dagsintaget beräknas täcka behovet hos praktiskt taget alla friska individer.    

Marie Nyman
Källa: American Journal of Clinical Nutrition 89:1 (2009)   
För vidare information om det gyllene riset se:  http://www.goldenrice.org/

                            

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »