Höga halter av industriråvara i modifierad oljekål

Erukasyra är en naturligt förekommande fettsyra i korsblommiga växter som raps. Fettsyran och dess derivat (särskilt erukamid) är viktiga råvaror vid industriell produktion av plaster, nylon och smörjmedel och utvinns i dagsläget i huvudsak från raps med hög halt (cirka 50 procent) av erukasyra i fröoljan. Produktionen kompliceras dock av att högerukasyrarapsen kan korsa sig med raps som är avsedd för livsmedelsproduktion. Inom EU är den högsta tillåtna halten av erukasyra avsedd för livsmedel 5 procent.

Oljekålens (Crambe abyssinica) fröolja innehåller naturligt en mycket hög halt av erukasyra (60 procent) och odlas därför inte för livsmedelsändamål. Den korsar sig inte med andra oljegrödor som raps och senap och kräver mindre mängd insatsmedel i form av till exempel gödningsmedel än många andra grödor, men ger samma oljeskörd per hektar som vårraps.

Svenska forskare har genetiskt modifierat oljekål vilket resulterade i plantor med upp till 76,9 procent erukasyra i fröoljan. Uppskattningsvis innebär en ökning om 10 procentenheter av erukasyrahalten att produktionskostnaderna för erukamid sjunker till hälften.

 

Marie Nyman

Li et al, Plant Biotechnology Journal 10:862 (2012)  

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »