Horisontell genöverföring - troligtvis vanligare än man tidigare trott

När genetiskt material överförs mellan obesläktade arter kallas det horisontell genöverföring. Den här typen av genöverföring är ett välkänt fenomen bland encelliga organismer som till exempel bakterier, men det finns även exempel där flercelliga organismer varit inblandade. Forskare har till exempel visat att svampgener överförts till ärtlusen, vilket gjorde att lusen kunde producera karotenoider.

Forskare har undersökt arvsmassan hos 40 arter, bland annat fruktflugor, rundmaskar och olika arter av primater som människa, schimpans och gorilla. De upptäckte att horisontell genöverföring är vanligare än vad man tidigare trott. Enligt forskarna innehåller alla de undersökta arternas arvsmassor aktiva gener från andra arter. Främst gener från bakterier, andra encelliga organismer och virus. Många av dessa gener kodar för enzymer som är inblandade i till exempel ämnesomsättningen och immunförsvaret.

Forskarna menar att deras resultat kan ha en mer generell påverkan på sekvensbestämning av arvsmassor. Om en forskargrupp identifierar exempelvis bakteriegener när de sekvensbestämmer en växt kan det lätt avfärdas som en förorening, när det i själva verket är bakteriegener, som via horisontell genöverföring, blivit en del av växtens arvsmassa.

Marie Nyman

Källor: Moran & Jarvik, Lateral transfer of genes from fungi underlies carotenoid production in aphids, Science 328, 624–627 (2010); Crisp et al, Expression of multiple horizontally acquired genes is a hallmark of both vertebrate and invertebrate genomes, Genome Biology 16, 50 (2015)

 

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »